Adgangskortet

På adgangskortet kan du se hvilke uddannelser din kommende studentereksamen giver dig adgang til. De enkelte studieretninger indeholder en række muligheder for valgfag, som kan påvirke dine fremtidige studiemuligheder. Dette og meget mere kan du justere på adgangskortet. 

Se hvad du kan bruge de enkelte studieretninger til på adgangskortet:

Naturvidenskab - klassik

Bioteknologi

Geovidenskab

Samf-mat

Samf-Engelsk

Supersproglig - Spansk & Tysk

Supersproglig - Spansk & Fransk

Sprog & Kultur

Musik & Kultur