Natur & Miljø

Biologi B & Matematik B

Denne fagpakke retter sig mod elever med interesse inden for områderne natur og miljø og mod elever der har interesse i det sundhedsfaglige område.

I fagpakken vil vi blandt andet beskæftige os med hvordan naturen fungerer på mikroskopisk niveau, samt hvordan mennesket påvirker naturen. Ligeledes vil forskellige dele af menneskets fysiologi, samt arvelighed og gensplejsning være beskæftigelsesområder. Undervisningen omfatter desuden både praktisk arbejde i et laboratorie og feltarbejde ude i naturen.

Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver et godt fundament og opfylder adgangskravene til en lang række professions- og erhvervsuddannelser, eksempelvis laborant-, sygeplejeske- og bioanalytikeruddannelserne. Samtidigt opnås, at man ved optag på læreruddannelsen kan vælge undervisningsfag inden for det naturfaglige område. 

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet