Elevaktiviteter på FG

Band
Hvis du spiller et instrument, kan du deltage i gymnasiets band. Vi spiller blues, rock, jazz og latin; men det er bandets sammensætning fra år til år, der bestemmer repertoiret.
Bandet kan prøve kræfter med at spille for et publikum, når eleverne arrangerer musikcafé. Her kommer mange elever og hører på andre elevers musik.

Café-eftermiddage
er eftermiddage med forskellig underholdning og/ eller fagligt indhold, som elevrådets caféudvalg arrangerer.

Ekskursioner
Kan være en teatertur, et museumsbesøg eller et besøg på en virksomhed.

Elevrådet
Elevrådet har god medindflydelse på skolens beslutninger. Rådet har pladser både i gymnasiets bestyrelse, pædagogisk råd, fællesudvalget  (mellem elever og lærere mm.) og morgensamlingsudvalget og et godt samarbejde med skolens ledelse. Elevrådet har bl.a. et festudvalg, et café-udvalg og et Operation Dagsværk-udvalg.

Faglige konkurrencer
Du kan deltage i faglige konkurrencer på nationalt og internationalt plan. Hvert år er der en række elever, der deltager i Kemi Olympiaden, Fysik Olympiaden, Georg Mohr konkurrencen i matematik og i forskellige essay-konkurrencer.

Fester
Vi holder fem-seks fester om året, eksempelvis Introfest, Campusfest, Gammel Elevfest, Gallafest og Ravefest.  Endelig er der dimittendfesten for 3.g’erne efter eksamen.

Frivillig idræt:
Du har mulighed for at dyrke frivillig idræt/frisport. Kontakt Atle Børsting eller Jonas Bo Hansen for yderligere oplysninger.

Gallafest
I foråret afholder FG en Gallafest. Om dagen er der almindelig undervisning frem til middag, og derefter er der fællestime evt. med revy. Om aftenen er der en stor fest, hvor forældrene er velkomne til at overveje 3.g’ernes indmarch og Les Lanciers. Eleverne konkurrerer om den flotteste og mest fantasifulde borddækning. Påklædningen – særlig for 3.g’ernes vedkommende – har gallapræg. Efter middagen og oprydningen er der Les Lanciers for 1. og 2.g’erne og dans til levende musik.

Idrætsdag
I foråret afholdes FG's idrætsdag. Man melder sig på forhånd til forskellige discipliner, der afholdes om formiddagen. Om eftermiddagen er der ”skovtur” for alle.

Kor
Koret har eksisteret lige så længe som gymnasiet og har deltaget i mange arrangementer. Alle elever kan deltage, også de, der aldrig har prøvet at synge. Vi arbejder nemlig meget med at udvikle stemmen, så den bliver mere og mere smidig, omfangsrig og sikker. Repertoiret er viser, jazz, pop, klassiske korsange m.m. Deltagerne afgør, hvad vi især skal koncentrere os om.

Lektieværksted
Der er lektieværksted i 4. modul om mandagen. I lektieværkstedet kan du læse lektier sammen med dine kammerater, og du kan få hjælp til skriftlige opgaver og andre lektier af de lærere, der er tilknyttet lektieværkstedet. Lektieværkstedet foregår som oftest i studiecenteret. For nogle elever er der tale om obligatorisk lektieværksted.

Læse- og stavetræning
Gymnasiets læsevejleder, Anne Spragge, har mulighed for at hjælpe dig, hvis du har problemer med læsehastighed, tegnsætning eller stavning. Tag kontakt gennem din dansklærer eller studievejleder.

Melodi Grandprix
Alle klasser opfordres til at deltage i Frederikssund Gymnasiums Melodi Grand Prix (FGGP) med egne tekster og kompositioner.

Musical
I løbet af efteråret kommer der opslag, hvor du kan tilmelde dig den årlige musical, som vi opfører om foråret.

Studieture
Der er studierejser i både 2.g og 2.HF. Rejserne skal være relevante for elevernes studieretninger og samtidig give mulighed for en almen kulturel oplevelse.
Tidligere rejser i 2.g har gået til Dublin, London, Rom, Istanbul, Budapest, München, Malaga og Liverpool.
 
Studievejledning
En studievejleder er tilknyttet din klasse hele vejen gennem gymnasiet. Du kan få hjælp til spørgsmål du har om studiet, økonomi og eksamen.