Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør

Frederikssund Gymnasium, STX & HF, har et velfungerende elevråd bestående af frivillige og engagerede unge. Vi er både forskellige politisk og personlighedsmæssigt, og det er en styrke for elevrådet. Som elevråd er vores opgave at være repræsentative for skolens elever, som ligeledes er vidt forskellige mennesker med forskellige behov.

Dette ser vi frem til i skoleåret 2016-17:

Vi vil have større gennemsigtighed, eleverne skal have mulighed for at følge med i elevrådets overvejelser og diskussioner. Eleverne har nu mulighed for at overvære elevrådsmøderne med fuld taleret.

Vi vil ikke blot repræsentere eleverne, vi vil også høre deres stemme, Vi tror på, at direkte demokrati er vejen frem. Ved store beslutninger vil vi inddrage eleverne igennem en elevafstemning, som skal køres over Lectio.

Elevrådet vil kæmpe for at få gymnasiet meldt ind i DGS. Vi vil sørge for et foredrag om DGS for at gøre eleverne bevidste om, hvad DGS står for, og hvordan det kan gavne gymnasiet. Herefter vil vi lade eleverne beslutte, om gymnasiet skal være en del af dette.

Jeg ser frem til et godt år med Elevrådet og med eleverne.

Ilaf Al-Saidi 2e, elevrådsformand.