Medier & Samfund 

Mediefag B og Samfundsfag B

Denne fagpakke retter sig mod dig der er interesseret i det samfund, du lever i. Synes du, det er spændende, hvordan film og tv påvirker, former og provokerer vores opfattelse af samfundet, og vil du selv arbejde med at lave film, der har stærke budskaber, så er fagpakken Medier og samfund måske noget for dig.

I fagpakken vil du få samfundsfaglig viden om demokrati, politik, ideologier, økonomi, som vil gøre dig i stand til bedre at forstå det samfund, du lever i. I mediefag vil du få redskaberne til at få større indsigt i film og tv-programmer ­­– hvordan de er lavet, hvad de handler om, og hvilke virkemidler de bruger. Ikke kun teoretisk, men også praktisk, idet du selv kommer til at stå foran og bag kameraet.  

Hvis du vælger fagpakken Medier og samfund vil du komme til at arbejde med spørgsmål som: Hvilken rolle spiller medier i demokratiet? Hvordan påvirker medierne vores opfattelse af samfundet? Hvordan sætter medierne dagsordenen i samfundet? Hvordan bruger politikerne medierne? Hvordan kan fiktionsfilm være politiske?

Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver dig et solidt fagligt afsæt for en videregående uddannelse med samfunds- og mediefaglig vinkling, f.eks. uddannelsen i tv- og medietilrettelæggelse, journalisthøjskolen og læreruddannelsen i fag som dansk, engelsk og samfundsfag.

Se mere om dine muligheder efter din HF på adgangskortet