Obligatoriske fag på STX

Fag på STX:

Udover dine studieretningsfag og valgfag har du følgende obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Historie
 • Engelsk
 • 2. fremmedsprog 
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Idræt
 • Et kunstnerisk fag (musik/drama/billedkunst)
 • Fysik
 • To af fagene: Biologi, naturgeografi, kemi eller informatik    
 • Almen sprogforståelse 
 • Naturvidenskabeligt grundforløb