Sproglig fagpakke

Tysk B & Psykologi C

Er du interesseret i mennesker? Synes du andre sprog og kulturer er spændende? Vil du gerne kunne kommunikere med mennesker på tværs af kulturer?

I den sproglige fagpakke er fokus på sprog, kultur og menneskelige relationer. Du vil oparbejde en større forståelse af, hvordan mennesker fungerer, både individuelt og i grupper, og hvordan de kommunikerer. Du vil også få muligheder for at udvikle dine sproglige kompetencer og kommunikative færdigheder indenfor tysk, oparbejde en forståelse af den tyske kultur og trække paralleller til Danmark og din egen kultur.

Rettet mod fremtiden

Fagpakken giver en række muligheder for videre uddannelse indenfor sprog og kommunikation, samt mulighed for at vælge tysk som undervisningsfag på læreruddannelsen.

Se mere om dine muligheder efter HF på adgangskortet