Studievejledning

FG’s vejledere hjælper dig, når du har brug for det, hele vejen gennem din gymnasietid.
Vejlederne fortæller klassen kollektivt om:

  • Studieteknik
  • Valgfag
  • SU
  • Eksamensteknik

Vejlederen kan bl.a. hjælpe dig – individuelt - med at: Finde rundt i hvordan uddannelsen er bygget op, valgfag og studieretningsvalg, som er relevante for dine uddannelsesønsker. Vejlede dig om sociale, økonomiske og personlige forhold. Fortælle dig om eksamen og hjælpe med eksamensangst

NB! Vejleder har tavshedspligt, så det I taler om, bliver mellem jer.
Forældre kan henvende sig til vejlederne telefonisk eller via mail.

Her kan du se skolens vejledere hos Studievejledningen:

BE har: 1r, 1s og 2s

BI har: 2r, 3e og 3b

DJ har: 2a, 2x, 3a, 3d og fam. c, d, g og h

SK har: 2c, 2d, 3c, 3f og fam. a, b, e og f

Træffetider:

Da vores skemaer er meget forskellige fra uge til uge, er disse træffetider med et hvis forbehold. Man skal altid kigge i lectio, hvor vi vil lægge ugens træffetid ind.

SK:
Lige uge: torsdag 3 modul fra 12.05-13.05 og fredag i andet modul fra 10.00-11.00
Ulige uge: Mandag og tirsdag i 3 modul fra 12.05-13.05

DJ:
Lige uge: Mandag og tirsdag i 3 modul fra 12.05-13.05
Ulige uge: Tirsdag i 3 modul fra 12.05-13.05 og torsdag i 2 modul fra 10.00-11.00

BI:
Lige uge: Tirsdag i 2 modul fra 10.00-11.00 og onsdag i 3 modul fra 12.05-13.05
Ulige uge: Mandag i 3 modul fra 12.05-13.05 og onsdag i 2 modul fra 10.00-11.00.

Fordelingen gælder til den 3 november 2017, hvorfra der kommer ændringer.

Vejledning om uddannelsessystemet uden for gymnasiet:
Det regionale vejledningscenter, Studievalg København, vejleder om uddannelse og erhverv efter din ungdomsuddannelse. De holder både kollektive arrangementer og individuel vejledning.
En vejleder fra Studievalg København, Claus Lei Hansen (CLH), kommer på FG hver 14. dag. 

For konsultation med Claus: gå på Lectioskemaet, find CLH's aktiviteter, klik og book via linket.

Læs mere om videregående uddannelser (adgangskrav m.m.):
UddannelsesGuiden