Valgfag

Her har du en lang række muligheder for at opgradere dine eksisterende fag og vælge nye valgfag, afhængigt af den studieretning du vælger.

På STX & HF findes følgende nye C-niveau valgfag:

Astronomi
Billedkunst
Drama
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Kemi 
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Biologi
Psykologi